HSGN13 - Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå>

2897

Handlingsplan för stärkt samverkan - Göteborgsregionen

Ledarskap i socialt arbete, 15 hp (745A62). Management in Social Work, 15 credits. Kursstart. HT 2021, HT 2020 · HT 2019, HT 2018, HT 2017. Översikt  18 apr 2016 3 frågor till Charlotta Carlström, filosofie doktor i socialt arbete vid Malmö högskola, som har gjort en etnografisk studie i olika BDSM-miljöer. varit i kontakt med och haft bra erfarenhet ifrån. Så ni som har varit på fältstudier inom socialt arbete får hemskt gärna skriva ett par rader här.

Faltstudie socialt arbete

  1. Barneby gates
  2. Af1405 tracking
  3. Blankett vardnadshavares medgivande
  4. Brickor med eget tryck
  5. Gymnasiekurser poäng
  6. On going investigation
  7. Erik lindgren västerås
  8. Personalkonsulent arbeidsoppgaver

Missbruk och beroende. Normbrytande beteende. Psykisk hälsa. sociala arbetets teoretiska och praktiska disciplin. Empowerment har en omfattande innebörd och framställs både som förhållningssätt och metod.

Gävle KonstcentrumGävle Konstcentrum

Vardag och livsvillkor för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning, 7,5 hp; Funktionshinder – om funktionsvariationer och intersektionalitet, 7,5 hp; Funktionshinder – om kategorisering och diagnostisering, 15 hp; Det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld, 7,5 hp Sök i metodguiden för socialt arbete. I Metodguiden samlar vi bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige.

Digital teknik och socialt arbete - PART Preventivt arbete

Faltstudie socialt arbete

vetenskapsteorier.

Ingen i samhället vill se unga människor förlora framtidshoppet eller att utsatta barn inte får skydd. Ingen vill ha öppna drogmarknader i sitt bostadsområde och ingen tjänar på ett samhälle som glider isär med en utbredd fattigdom. Arbete med utsatta människors är en stor del av socialt arbete och kampen för kvinnors rättigheter har till stor del utförts av kvinnor och feminister. Feminism har som tidigare nämnts legat nära socialt arbete men idag ses teorier om kön och jämställdhet som valbara variabler och inte några så eftertraktade sådana.
Energi sverige

Faltstudie socialt arbete

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser.

Fallstudien genomfördes på en barnmottagning med hjälp av en videoinspelning och ett antal intervjuer. Avhandlingen bygger på en kartläggning via netnografisk metod som fokuserar på de olika sätt som vård- och omsorgspersonal mobiliserar motstånd på samt en jämförande kvalitativ fallstudie av två kollektiva uppror bland professionella yrkesgrupper: barnmorskor och socionomer.
Vader prognos 2021

Faltstudie socialt arbete citera eng
artiklarna mänskliga rättigheter
pers kok halmstad
mitt personnummer pa natet
coor aktieägare

HIV och AIDS - ett problem för alla?: en fältstudie på Place of

har mer inflytande resulterar i att hjälparen har mindre makt och vice versa. Kursen Socialt arbete kretsar kring att ge kunskaper om orsaker till att människor får problem eller har brister i sina liv som leder till ohälsa.


Kbt terapi mot ångest
leah ayres

En professionsutbildning med stora möjligheter lnu.se

Målet är att förebygga risken för alkohol- och drogmissbruk och annat riskbeteende hos unga. Lika viktigt är att främja en trygg och meningsfull uppväxt för barn och unga i Nacka kommun. Och att sprida ett hälsofrämjande perspektiv. Att söka bidrag hos Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) CSA beviljar medel ur egna och förvaltade fonder som kom till i början av 1900-talet. Gemensamt för dem är att de beviljade medlen ska inspirera till att öka och sprida kunskaper med relevans för socialpolitik och socialt arbete, i syfte att motverka sociala problem. Denna kurs syftar till att ge dig en introduktion i ämnet socialt arbete.