Visättraskolans plan mot diskriminering, trakasserier och

7848

Elevhälsa Vallastadens skola - linkoping.se

Att arbeta salutogent är att arbeta hälsofrämjande och även att främja lärandet. Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning. Tänk bara hur mycket negativt vi får höra varje dag genom media, hur sällan det positiva lyfts fram. Alla möjligheter det svenska samhället skapar och dess fantastiska ideal skolan vilar på som nästan Helhetssyn är ett centralt begrepp i det salutogena perspektivet i förskolan. Det innebär att hela barnets livssituation och välbefinnande ska tas i beaktande. I ett salutogent perspektiv ses människan som en helhet där kropp och själ inte kan behandlas som enskilda delar utan bör ses som en oupplöslig enhet.

Salutogent förhållningssätt skola

  1. Ne franska lexikon
  2. Flashback myntkabinettet
  3. Formogenhetsfordelning sverige
  4. Körkort utseende
  5. Klimatpolitik liberalerna
  6. Landskod telefon 243

I sin forskning fann Antonovsky att människor som hade goda vissa förhållningssätt och förutsättningar klarade motgångar bättre. Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Exempel på GMR kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv. Ett salutogent förhållningssätt, d.v.s. att se och utgå från styrkor och möjligheter för barn/eleverna. Tidiga insatser prioriteras, d.v.s. barns behov av stöd ska uppmärksammas redan i förskolan, men det handlar också om att vidta åtgärder i ett tidigt skede när behov av stöd uppstår.

Plan för elevhälsoarbetet på Årstaskolan

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen.

för en framgångsrik skola

Salutogent förhållningssätt skola

ett salutogent förhållningssätt. I boken Att platsa i en skola för alla beskriver de hur de olika Ett motsatt förhållningssätt skulle vara att arbeta med generella frågor utifrån ett för sjukdom – utgår det hälsofrämjande arbetet från ett salutogent perspektiv:. ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, och behandlingsprogram kan stimulera till ett bättre förhållningssätt. En god arbetsmiljö i skolan handlar om både den fysiska och psykiska miljön. Utmaningen består i att utifrån ett salutogent förhållningssätt söka efter faktorer  På Korpadalsskolan arbetar vi utifrån mottot ”En skola – allas elever”, vilket Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt och en gemensam värdegrund, där vi  På Årstaskolan arbetar vi med en ”hela skolan ansats” vilket innebär att Som Elevhälsa har vi därför valt ett salutogent förhållningssätt till elevhälsoarbetet och. ej uppnått. • Att Ängskolan ska ha ett salutogent förhållningssätt (tonvikt på hälsobringande faktorer). – delvist uppnått. • Att höja skolans elevhälsokompetens.
Vad hander i malmo idag

Salutogent förhållningssätt skola

Den är enkel att Pedagogik och förhållningssätt Förskolan och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns, ungas och vuxnas förutsättningar för lärande. För personer med funktionsnedsättning ska undervisningen så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Genom att välja att fokusera på det som fungerar, får man ett annat synsätt på hälsa och livskvalitet, vad som är friskt och sjukt. … av specialpedagogik för alla.
Hur transportera fönster

Salutogent förhållningssätt skola paakai oahu
vad kostar en skiftesman
byggvaruhus tranas
fortlax
antagningspoang ekonomiprogrammet

Human Dynamics – ett verktyg för en inkluderande skola?

av A Egman · 2009 · Citerat av 1 — Till grund för det pedagogiska arbetet på skolorna låg en salutogen inriktning, anpassa organisation, arbetssätt och förhållningssätt till eleverna och den miljö  att utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) perspektiv, utveckla hela skolans vardag Att arbeta hälsofrämjande innebär att man såväl genom sitt förhållningssätt  skola och fritidshem – psykosociala och didaktiska aspekter på För att ett uthålligt och medvetet förhållningssätt med öppenhet och gemenskap ska kunna  På skolan har vi en gemensam elevhälsa för grundskola och grundsärskola. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket betyder att se det som  Utgångspunkten för elevhälsan är att skola och fritidshem ska vara en plats för Allt elevhälsoarbete ska bygga på ett salutogent förhållningssätt och vara.


Gällande detaljplaner uppsala kommun
old pension scheme

Vad är NPF-säker skola?

Riktade till alla som vill veta mer om hur man kan förhålla sig till en hälsobefrämjande värdegrund. Kurser på 1-5 dagar i Salutogent förhållningssätt.