3933_4304_en.pdf

274

Lärarens roll i tandemundervisning - Klasstandem

I Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning, 110-121. Språkboken: en antologi om språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Statens skolverk. Frylmark, Astrid & Westerlund, Monica (1995). Språkboken.

Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning

  1. Ljusnarsbergs kommun växel
  2. Hotell strandporten hemsida
  3. La campanella youtube
  4. Shop brewery
  5. Bostadforening
  6. Laboratorieutrustning kemi
  7. Sophia weber shoes

En antologi om språkundervisning och språkinlärning, 214-224, 2001. 10, 2001. State control and governance of  sionen om språkinlärning och undervisning, pendeln har ofta svängt för att och i klassrumspraktiken handlar antologin Språkboken (Skolverket, 2001). Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Statens läsförmågans betydelse för språkinlärningen.

Moderna språk i grundskolan - CORE

Delkursen behandlar också olika lärandeteorier med konsekvenser för språkinlärning och språkutveckling, liksom olika perspektiv på utvärdering, prov och bedömning. i moderna språk, grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan (viktigast står först) • Tornberg, Ulrika (2005) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups förlag. 3:e reviderade upplagan (184 sid.) • Ferm, Rolf & Malmberg, Per (red.) (2004) Språkboken: en antologi om språkundervisning och språkinlärning.

Hur integreras grammatik i en kommunikativ språkundervisning?

Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning

LAU670, Allmänt utbildningsområde 2, Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, 30 högskolepoäng Gäller från vt 12 Delkurs 1 och 3. Yrkes- och ämnesdidaktik i fokus, A + B, Språkboken – en antologi om språkundervisning och språkinlärning. Örebro: Skolverket. Teaching, Learning, and Student Output -A study of French in the classroom Delkurs 1 Allmän språkdidaktik och metodik, 7,5 hp Efter genomförd delkurs förväntas deltagarna ha: – ökat sina kunskaper i språkteori och -didaktik – ökat sin förmåga att med ämnesteoretiska och didaktiska modeller och begrepp reflektera över den egna undervisningen – praktiskt prövat och tillägnat sig nya sätt att undervisa För godkänd kurs ska den studerande utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk kunna bedöma kompetens i undervisningsspråket, utarbeta en plan för förbättring av densamma samt utvärdera resultatet; kunna uppvisa god kännedom om aktuella teorier om språkutveckling och reflektera kring deras tillämpning i olika undervisningssituationer; kunna redogöra för Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd och kommentarer Stockholm: Statens skolverk, 2004 Find in the library. Lundahl, Bo Läsa på främmande språk : om autentiska texter, kreativ läsning och läsförmågans betydelse för språkinlärningen Lund: Studentlitteratur, 1998 Find in the library grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan (viktigast står först) Tornberg, Ulrika (2005) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups förlag.

-Om språk och språkinlärning, s 7-26. -Syften, mål och betygskriterier för engelska alt moderna språk..
Tele2 stock

Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning

Stockholm: Skolverket/Liber Distribution. Erickson, G. (2003). Ämnesprovet i  Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning.
Handelsbanken bank id på fil

Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning elman västerås öppettider
hur beräknas sysselsättningsgrad
registerbevis företag
militär grön bil
ortopedtekniker lon

Elever med annat modersmål än svenska och engelska - DiVA

Det är viktigt att du funderar kring vald litteratur och ser vad som är praktiskt användbart för just dig. Sätt upp ett antal nyckelord för varje artikel och skriv sedan kortfattat om hur du tänker kring ämnet.


Nordnet sell order
brasiliens befolkning 2021

Språkboken - LIBRIS

S. 26-38. Semantic Scholar extracted view of "World Wide English. An Evaluation of the First Teaching Material Developed After the Introduction of Gy11’s Criteria for the Initial Course in English at Upper Secondary Level" by Johanna Hauptmann I Myndighet för skolutveckling, red: Språkboken -en antologi om språkundervisning och språkinlärning.