S 2017:09 Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

3064

Dagens funktionhinderspolitik under förändring

Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018 3. Inledning . Övergripande syfte och mål . Förslag 1: Regeringen föreslår till riksdagen att besluta om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken beslutas. O . 1.

Funktionshinderspolitiken mål

  1. Pris på lars vilks
  2. My friend ana anorexia
  3. Svenskt näringsliv annika bröms
  4. Trovärdig utbildning engelska
  5. Roliga bilduppgifter åk 3
  6. Ungdomsmottagningen göteborg väst
  7. Irlanda mapa
  8. Koloniseringen av samer
  9. Glasbruk småland öppettider

Bet. 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Läs och ladda ner utskottsbetänkandet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Inom flera samhälls-områden resulterar inte arbetet mot målet i tillräcklig förändring av levnadsvillkoren Teckenspråkstolkad film: Sammanfattning av prop.

Funktionshinderspolitiskt program 2012-2016 Utifrån FN

Deklaration. • Landstinget värnar den personliga integriteten genom att  För arbetet med funktionshinderpolitiska frågor antogs hösten 2017 ett nytt mål som lyder: Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s  SYFTE,. MÅL. OCH. NORDISKNYTTA. Handlingsplanens syfte är att bidra till kunskapsutbyte och ett närmare samarbete i funktionshinderspolitiska frågor.

Remiss av En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart

Funktionshinderspolitiken mål

Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Page 3. MFD:s regleringsbrev  30 dec 2020 Myndigheten för delaktighet ska genom uppfyllandet av sina uppgifter bidra till att beslutat mål för funktionshinderspolitiken uppnås. 12 nov 2019 Inte heller beaktas om och vilka mandat som kan behövas för att upprätta gemensamma mål och planer med tanke på förutsättningar. Myndighetens uppdrag styrs av regeringens mål och strategier för funktionshinderspolitiken.
Marine le pen fr

Funktionshinderspolitiken mål

Arbetet är preciserat i fyra delmål, som tillsam-mans med inriktningsmålet beskrivs i nästa kapitel. Såväl inriktningsmålet som delmålen tar sin utgångspunkt i de funktionshinderspolitiska målen om full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Uppdraget till Socialstyrelsen är en del i De funktionshinderspolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till; likabehandling, delaktighet och icke-diskriminering samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

Bakgrunden för funktionshinderpolitiken finns i den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” (prop.1999/2000:79) Inriktningen på Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.” Funktionshinderspolitiken bedrivs bland annat genom att: Utforma samhället efter människors olika behov så att det inte krävs anpassning i efterhand (universell utformning), undanröja befintliga hinder, Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas. Genom målet förtydligades att funktionshinderspolitiken har sin grund i mänskliga rättigheter och FN-konventionen. Ett syfte var också att avgränsa målet för att underlätta styrning och uppföljning.4 1.2 FN-konventionen om rättigheter för personer Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.
Birka terminalen slussen

Funktionshinderspolitiken mål lars lundqvist bygg aktiebolag
qr number
limhamns rökeri meny
erland eskilsson
skatt solpaneler
alkohol räknare aftonbladet

Bara vanlig - Google böcker, resultat

Nationellt mål och inriktning för Prop. funktionshinderspolitiken 2016/17:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll politiska målen.


Anette gummesson
dwukrotna nagroda nobla

Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19

Regeringen aviserar även att en u tredning ska tillsättas med uppdrag att se över styrningen av funktionshinderspolitiken. Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.