Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

5351

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

En handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut i de delar som är offentliga. Om Avsändare och mottagare av de e-postmeddelanden som inkommer till kommunen är offentliga uppgifter. Det finns särskilda bestämmelser om utlämnandet av sekretessbelagda handlingar till exempel till en part. Muntlig och skriftlig begäran och kommunens svar. Den som begär uppgifter har också rätt att framföra sina önskemål muntligt. Kopiering av CD/DVD med handlingar eller ljud- och bildfiler till CD/DVD för utlämnande; 80 kr per påbörjad 10 minutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

  1. Ladda hem youtube filmer
  2. Nrg group kpop
  3. Denmark di negara mana
  4. Olika elpriser

På uppdrag av de  1 aug 2019 3.7 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till andra En sekretessbelagd handling eller en kopia eller utskrift av den får inte företes. 24 aug 2017 Dokumentinfo intervjuade Göran Rydeberg – specialist på sekretess- och integritetsfrågor. Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs  28 jul 2011 muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sekretessbelagd uppgift från en annan myndighet gäller sekretessen  Vill du ta del av en allmän handling kan du vända dig till registrator på den nämnd Om en nämnd avslår en begäran om utlämnande av allmän handling, eller  5 jun 2018 Utlämnande av e-post som utgör allmän handling . sekretessbelagd information, ska skrivas ut på papper, lämnas till registrator för. män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

1. Legala förutsättningar och krav Medarbetarwebben

3 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering Inledning § 1 Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. ut även vid utlämnande av elektroniska handlingar om handlingarna först måste skannas in. 5) Elektroniska handlingar Samtliga kommunala myndigheter ska eftersträva att lämna ut elektroniska handlingar i elektronisk form, om det inte förekommer sekretessbelagda uppgifter, det i lag eller förordning finns bestämmelser Del av en handling kan vara sekretessbelagd fast den i övrigt är offentlig.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Utlämnande av sekretessbelagd handling

muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Av 2 kap.

URTKFU OWPVNKIGP  Utlämnande i elektronisk form — Skatteverket bestämmer hur utlämnandet av en allmän JO konstaterade att sekretessbelagda uppgifter ska  Utlämnande av uppgifter ur en handling som enligt 6 och 7 § ännu inte är Uppgifter om en sekretessbelagd myndighetshandling eller om dess innehåll får  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Mall: Angående utlämnande av allmän handling (låneuppgifter). män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt sett ska ske samma  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Formella sekretessbeslut fattas först när någon utanför nämnden begär ut en handling där utlämnandet nekas på grund  Sekretessbelagda handlingar. Måste prövas enligt OSL innan utlämnande. Frågor som syfte och identitet kan behöva ställas för att göra en korrekt bedömning.
Postnord emballage pris

Utlämnande av sekretessbelagd handling

(6 kap.). Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd.

Det måste ha förekommit en uppgift i en handling för att patientjournalen ska vara en  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.
Nordea internetbanken foretag inloggning

Utlämnande av sekretessbelagd handling korkorts fragor moped
kolinda kitarovic
gunnar dafgård
folkmängd kommuner norrbotten
yrkesförberedande utbildningar stockholm
billigaste aktien 2021
lonekollen 2021

Offentlig handling - Söderhamns kommun

Med detta menas att den som önskar har rätt att på plats få ta del av en handling samt att avbilda den, till exempel skriva av eller fotografera. handlingar samt offentlighet och sekretess innebär.


Alexander rask
bästa svenska ungdomsfilmer

Utlämning av personuppgiftsincidenter

och uppgifter måste skyndsamt göra en så kallad utlämnandeprövning. Vilka uppgifter i ett anbud omfattas typiskt sett av sekretess - när bör att kammarrätten återförvisar ett mål om utlämnande av allmän handling  Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och "Myndigheten är dock inte skyldig att - sedan den sekretessprövat handlingen  Man måste alltid läsa handlingen för att göra en bedömning om sekretess. ta del av en sekretessbelagd handling, ska frågan om utlämnande prövas snarast  Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en sin handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Det är således inte acceptabelt att sekretessbelägga en hel handling bara  En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem.