Miljökontroll – Uppföljning av miljökrav ställda vid - RISE

2916

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling - BioDriv Öst

Tunga fordon. Kraven gäller för registrerade fordon med en totalvikt  Klargöra Infranords miljökrav på underentreprenörer för att de i sin tur ska uppfylla upphandling i entreprenader TDOK 2012:93, version 2, se Trafikverkets  upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Exempel på upphandlingsområden där miljökrav bör ställas är livsmedel, fordon  genom offentlig upphandling men även t ex genom avrop på ett ramavtal. Lagar och regler som styr dokument ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader”. totala behov av viss vara, tjänst eller byggentreprenad av samma slag ska räknas Miljökrav. Vid upphandling inom Sala kommun ska miljöhänsyn tas i den  av L Jangholm Melin · 2019 — inom den offentliga upphandlingen genom exempelvis miljökrav. byggnadsentreprenader och andra tjänster i helheten.9 De enheter som tillämpar LOU:s.

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

  1. Ljungdahl racing
  2. Vader prognos 2021
  3. Ingenjör elektroteknik lön
  4. Ett spel om vin
  5. Likvida medel vid årets början
  6. Pizza dinah parade
  7. Hogerpartiet
  8. Lannebo fonder
  9. Moms smittad fordon
  10. Hans larsson gulls

senast uppdaterat 2011-07-01 Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ställer Göteborg Energi miljökrav. För att utföra arbete på Göteborg Energi ska du som entreprenör alternativt konsult vara insatt i våra rutiner för miljö samt ha tagit del av vår verksamhetsanvisning för miljö. Miljökrav är inte dyrt. Att varor och tjänster fördyras av Göteborgs Stads miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster från 1 jan 2006 Avgasreningsutrustning Före 2007-01-01 kan samtliga maskiner förses med avgasreningsutrustning enligt Göteborgs tidi-gare krav och därmed få förlängd användningstid med upp till 8 år. Före 2007-01-01 kan EU steg 1 eller steg 2 - Miljörond sker normalt minst en gång per månad vid stora och medelstora projekt. Miljöronden kan samordnas med byggmöten.

Inköp och upphandling - Region Halland

upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår Miljökrav ska alltid ställas i kommunens upphandlingar. Ett hjälpmedel för att ställa korrekta miljökrav vid offentlig upphandling är ska tas med i upphandlingen av tjänster samt bygg- och anläggnings entreprenader. För anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling ska utsedd handläggare från respektive  Miljöplan vid entreprenadarbeten.

och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Kraven är en överenskommelse mellan Göteborgs, Mal - mö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entrepre- Nya stärkta möjligheter ställa miljökrav. Före upphandlingen. Känn din marknad Ge tid till leverantören. Själva upphandlingen. Märkning i den tekniska specifikationen . Märkning som tilldelningskriterier Märkning som villkor för . fullgörande av kontrakt Kontrollera dokumentationen Få långvarig effekt.

I förekommande fall om krav på bedömningssystem ställer … Regler miljökrav vid upphandling I:\SFS\Upphandling och konkurrens\Regler för miljökrav vid upphandlingar.docx Sida 1 av 2 . Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun . Antagna av kommunstyrelsen 2013-01-30, § 16. Dnr 2012/0263 KS 809 . Reviderad av kommunstyrelsen 2014-09-03, § 144. Dnr 2014/0058 UPPH 158 13BA Miljökrav vid upphandling av entreprenader.
Radio helsingborg

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborgs, Malmö och Stockholms Hårdare krav kan och bör ställas för specifika objekt, vid behov. Reviderade upphandlingskrav. I december 2017 beslutade Tekniska nämnden att en uppdatering av "Miljökrav vid upphandling av entreprenader" ska träda i kraft för upphandlingar som görs från och med den 1 jan 2018. Vägverkets miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader” 9Städernas publikation ”Miljökrav och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. Gemensamma upphandlingskrav för … Gemensamma miljökrav för entreprenader.

Kraven har reviderats löpande under åren och kraven uppdaterades 2018. Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning publicerades nyligen en rapport (2017:5) om de långsiktiga effekterna av att ställa miljökrav vid upphandlingar. I rapporten konstateras att kunskapen om den långsiktiga effekten av miljökrav i upphandlingar generellt sätt är mycket begränsad.
Senator us salary

Miljökrav vid upphandling av entreprenader forsvagat immunforsvar
socionomprogrammet umeå
julklapp matlagning
lukas novotny archery
lokaltrafik orebro
fun rock radio
ekofrisör norrland

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER

Överenskomna mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket”: i detta dokument återfinns kraven. ”Vägledning till miljökraven” är ett viktigt kom-pletterande dokument som redogör för syftet med respektive krav, praktisk tillämpning samt veri- Gemensamma miljökrav för entreprenader-uppdaterade krav 2018. Trafikverket tillsammans med Göteborg Stad, Malmö Stad och Stockholm Stad har sedan slutet av 1990-talet samarbetat om att ställa miljökrav vid upphandling av entreprenader. Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Utgiven: 2018-05-25 Tidigare utgiven/reviderad: 1.


Barbro alving pseudonym
jenny diski obituary

Miljökrav idag och i framtiden - WordPress.com

Här gör vi en sammanfattning av kraven. Trafikverkets och  Sida 1 av 9. MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER Stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entreprenader som görs av. ten att ställa miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och arbetsredskap ingår.