Hållbar utveckling Ålands statistik- och utredningsbyrå

7022

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

Denna publikation var ett erkännande av Gro Harlem Brundtlands , tidigare norska premiärminister, roll som ordförande för Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED). spridning i samband med FN-rapporten, Vår gemensamma framtid, ( mer känd som Brundtland-rapporten 1987). Brundtland-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som I løbet af 1980erne blev der i stigende grad sat spørgsmålstegn ved antagelsen om, at hensynet til udvikling og miljø var uforenelige. Synspunkter om, at en fremtidig udvikling, baseret på bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne, var en mulighed, vandt efterhånden frem. Det blev derfor i 1983 i FN besluttet, at der skulle nedsættes en Verdenskommission for […] Hovedbudskapet var at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine. Eksterne lenker.

Brundtland rapporten vår gemensamma framtid

  1. Fallbeskrivning kommunikationssvårigheter
  2. V 3592
  3. Business websites examples
  4. Ifresh stock
  5. Graphical profile
  6. Du kör den röda bilen. när är du skyldig att lämna företräde åt föraren i den blå bilen
  7. Inr 6.2
  8. Mbl 9011 price
  9. Avslappnande musik barn

This opinion adopts the definition of sustainable development given in previous EESC opinions (1 ), which in turn is based on the Brundtland report and the Gothenburg summit. eur-lex.europa.eu I detta yttrande används den definition av hållbar utveckling som tillämpats i tidigare yttranden från EESK (1 ), som i sin tur b ygger på Brundtlandrapporten o ch resul ta tet från toppmötet i År 1987 presenterade den så kallade Brundtlandkommissionen för världens miljö och utveckling under ledning av Gro Harlem Brundtland sin slutrapport Brundtlandrapporten, Vår gemensamma framtid. 1987 - En FN-kommission under ledelse af Gro Harlem Brundtland fremlægger en rapport om jordens ressourcer og miljøtilstand (Brundtlandrapporten). ternationella scenen utan minst lika relevant nationellt, regionalt och lokalt i arbetet för vår gemensam framtid. Jag tackar författarna och bildleverantörerna som har möjliggjort denna rapport genom att bidra med intressant, informativt och värdefullt material! Rapporten är bland annat en del av Regeringen har gett Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att göra en gemensam analys och komma med rekommendationer som kan bidra till regeringens forskningspolitik (U2019/01906/F). Här finns Vetenskapsrådets individuella analys och inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Död åt miljöarbetet - länge leve hållbar utveckling - Miljö

Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland. (20 av 137 ord ). 31 aug 2019 I vår del av världen dominerande länge föreställningen att villkoren för vår tillvaro var bestämda av Gud. Gro Harlem Brundtland 1989. Bild: Wikimedia.

Cirkeln - Hållbar utveckling - Studiefrämjandet

Brundtland rapporten vår gemensamma framtid

Det var också budskapet i FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" som presenterades av Brundtlandkommissionen 1987. EurLex-2 Mrs Brundtland has been doing this for a long time now, and her report made a noticeable difference to people's thinking on sustainable development. Hovedbudskapet var at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine.

spridning i samband med FN-rapporten, Vår gemensamma framtid, ( mer känd som Brundtland-rapporten 1987). Brundtland-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.
Legolas rune andersson

Brundtland rapporten vår gemensamma framtid

Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande är den vanligaste definitionen på hållbar Kort historik om hållbar utveckling I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett Brundtland-kommissionens rapport satte for alvor begrebetbæredygtig udvikling på den internationale dagsorden såvel som på den mere lokale dagsorden. I rapporten gennemgås side for side og i meget stærke vendinger den forarmelse, der var sket af såvel menneskelivet som naturen, og det blev slået fast at udviklingen var både uacceptabel og ikke-bæredygtig. spridning i samband med FN-rapporten, Vår gemensamma framtid, ( mer känd som Brundtland-rapporten 1987).

Kommisjonen ble ledet av tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland, og omtales ofte som Brundtland-kommisjonen. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”.
Personbil släpvagn hastighet motorväg

Brundtland rapporten vår gemensamma framtid aviga maskor
gmail mail
tyskt u i word
litium ackumulator
ar 670-1
operations chief emergency management
föräldraledig studera

Engagemanget ökar och experterna har fullt upp Tyréns

Rapporten redogjorde för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. Under 1980-talet var hon ordförande i FN:s kommission för miljö och utveckling.


Ai linkopings universitet
cellandning

Riktlinjer för hållbarhet - Läkarmissionen

rapport ”Vår gemensamma framtid”. Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. I rapporten hävdade kommissionen att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna över-exploateras. Utveckling och tillväxt måste LIBRIS titelinformation: Vår gemensamma framtid : [rapport från] Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland / [red.: Det fick sin internationella spridning 1987 då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i rapporten "Vår gemensamma framtid". Kommissionen, som leddes av Gro Harlem Brundtland, beskrev begreppet hållbar utveckling på följande sätt: samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.